Hvad gør vi

Vi tilbyder at styre byggeprojektet på dine vegne i tæt samarbejde med alle parter i byggeprocessens faser, lige fra ide til drift.

  • Varetagelse af dine interesser enten hvor du ønsker at være aktiv partner eller hvor du foretrækker at bruge tid på egne forretningsområder.
  • Håndtering af kontakt til relevante myndigheder og indhentning af de nødvendige tilladelser.
  • Forventningsafstemning. Det er en æressag for Bodilsen Totalbyg A/S at afdække det bedste byggeprojekt præcist tilpasset dit formål og dine rammer, så du har et realistisk overblik over hvad det koster og hvornår det er færdigt.
  • Konkretisering af rammerne for projektet, med klare mål, gennemarbejdede kalkulationer og beskrivelser af budgetter, kvalitetskrav og tidsplaner.
  • Vi er ”on site” når vi realiserer dit byggeprojekt.

Få det rigtige team, der sikrer overholdelse af budget og tidsplan.

  • Bodilsen Totalbyg A/S besidder faglig ekspertise inden for alle byggeriets fag og facetter, herunder myndigheder, arkitekter, ingeniører, fagentreprenører og leverandører.
  • Bodilsen Totalbyg A/S udfører nybyggeri og renovering af bolig- og erhvervsejendomme i hele landet.
  • Inden for hvert fag sammensætter vi (evt. i samråd med dig) det bedste team til netop din opgave – vi kender dem og de kender os. Sammen danner vi et professionelt hold, der ud over godt håndværk forbinder faglig stolthed med at levere projektet til aftalt kvalitet, tid og pris.
  • Godt købmandskab og en konstruktiv håndtering af de ændringer der måtte komme undervejs i projektet sikrer overholdelse af budget og tidsplan.
Luk menu