DAI – Kontor og produktionsdelen

Tilbygning til eksisterende produktionslokaler er udført med en stålspær konstruktion, muret facadegavl, træbeton, loft og tagpap, Kontordelen er opført som trækonstruktion med facadebeklædning af eternit, liste tagpap og træbeton lofte.

Arbejdet er udført imens eksisterende produktion i tilstødende bygning er kørt normalt, med det krav at der ingen gener må være i form af især støv ind i eksisterende lokaler. Det var en stor udfordring i forbindelse med sammenlægningen, hvor 2 eksisterende murede gavle indtil eksisterende produktion skulle fjernes.

Byggeriet er udført på rekordtid med opstart 26-02-2014 og ibrugtagning af produktionslokalerne.

Byggeform:

Hovedentreprise

Byggeperiode:

Februar 2014 – Juni 2014

Omfang:

Udvidelse produktionsdelen med 300 m2 samt kontordelen med 200m2

Andre erhvervs projekter

Kiwi, Slagelse

Newcon har vundet totalentreprisen med at opføre Kiwis nye dagligvarebutik Slagelse. Byggeriet omfatter ca. 1.000 m², er startet i november og forventes færdigt i løbe

SE PROJEKTET HER »