Erhvervsbygning, Nykøbing Mors

Ved kajkanten på Nykøbing Mors havn er der opført en udlejningsejendom på i alt ca. 800 m2 (etagemeter). Bygningen er opdelt i 3 lejemål og er opført med bærende stålbuer og indvendige betonelementer i stueplan, samt betondæk i etageadskillelsen.

De enkelte lejemål er indrettet efter de pågældende lejers ønsker og anvendelse. Udvendigt fremstår bygningen med mørkmalet 1 på2 træbeklædning og træ-alu vinduer. Taget er udført med præfabrikeret tagkassetter og listetænkning.

Parkeringspladsen er udført med asfalt på kørebanen og med chaussesten i p-båsene, samt asfalt vej for vareindlevering for slagteren.

Byggeform:

Totalentreprise

Byggeperiode:

Februar 2013 – August 2013

Omfang:

800 m2

Andre erhvervs projekter

Kiwi, Slagelse

Newcon har vundet totalentreprisen med at opføre Kiwis nye dagligvarebutik Slagelse. Byggeriet omfatter ca. 1.000 m², er startet i november og forventes færdigt i løbe

SE PROJEKTET HER »